Technická příprava fasád

Ve spolupráci s Vámi vybereme nejvhodnější technický koncept fasády s ohledem na design a finance. Zajistíme vzorky a tendry od výrobců systémů, včetně podložení ceny do realizace.

Zaměření staveb 3D scanem

Dále nabízíme zaměření staveb 3D scanem, které ocení klient při absenci výkresových podkladů u starých budov či novostaveb pro možnost zrychlení výstavby nebo srovnání tolerancí křivosti vůči projektu.

Optimalizace návrhu fasády

Optimalizace probíhá na základě předaných zadávacích podkladů. V případě chybějícího zadání vytváříme optimální návrh sami s ohledem na cenu, čas, technické řešení či estetiku. Ve spolupráci s našimi statiky jsem schopni provést dimenzi návrhů konstrukcí s garancí usazení do stavby, včetně autorizovaného statického výpočtu. Návrh konstrukcí probíhá s ohledem na cenu, čas, technické řešení či estetiku.

Koordinace zpracování fasády

Koordinační činnost probíhá se všemi návaznými či předpokládanými SUB profesemi s ohledem na cenu, čas, technické řešení či estetiku. S našimi autorizovanými profesanty jsme schopni Vám zpracovat garantovaný výpočet pro tep-tech, PBŘ, akustiky, aj.