Návrhy a design

Designově Vaši fasádu navrhneme z rozmanitých materiálů na novostavby či starší objekty s možností 3D modelací a fotozákresů do fotek objektu pro Vaši představu v rozličných variantách. Cílem je Vás zapojit do návrhu designu s ohledem na finanční stránku a technické možnosti fasády.

Design & Build

Nabízíme Vám i možnost projektu metodou Design & Build… A co je to? Jde o přenesení odpovědnosti za přípravu projektové dokumentace a její naplnění částečně či zcela na zhotovitele. Díky tomu mají objednatelé mimo jiné vyšší jistotu zachování nabídkové ceny a dodržení stanoveného termínu dokončení stavby. Napomáhá tak k zefektivnění procesu i k jeho větší přehlednosti.

3D modelace

Na základě 3D modelace se ověřují hlavně použité materiály v projektu, různé konstrukční vazby, jejich proporce aj. 3D modelace jsou nedílnou součástí projektové dokumentace pro prezentaci architektonických projektů, jednání s investory, zákazníky a úřady. Zejména u posuzování staveb a jejich vlivu na krajinný ráz se 3D modelace vyžadují jako nutný podklad.

Fotozákres

Fotozákres patří mezi oblíbené a nejžádanější výstupy vizualizací pro svou dokonalou fotorealistickou kvalitu. Je užitečný pro vizuální prezentaci stavby ve stavu stará budova před rekonstrukcí/nová vizáž budovy. Žádný jiný typ výstupu modelace nedokáže nahradit kvalitní fotozákres.