Projekční činnost a konzultace

Jsme schopni pro Vás vypracovat dokumentaci od stavebního povolení až po samotnou realizaci. Každý klient si zvolí dokumentaci dle svého požadavku a zaměření. Dokumentace je námi zpracovávána v programu AutoCAD či Revit.

Cílem zpracované dokumentace je provázanost se samotnou realizací s ohledem na jednotlivé typy systému. Dokumentace je koordinačně a technicky propracovaná tak, aby zkrátila čas do realizace. A tím pádem se nemusí vytvářet nová dokumentace realizační firmou.

Konzultační činnost je jednou z mnoha forem spolupráce, které nabízíme. Výhodou této činnosti je snížený cenový náklad, naše technická podpora a zachování časového horizontu.


Ocelové konstrukce

Ve spojitosti s obvodovým pláštěm jsem schopni zajistit projekt primárních či sekundárních ocelových konstrukcí podložený statickým výpočtem, dimenzemi prvků a přípoji konstrukci do hrubé stavby. Projekt ve stupni provedení stavby (DPS) je rovnou optimalizován a koordinován ve spojitosti tří zásadních celků – hrubá stavba/ocelové konstrukce/obvodový plášť. Na vyžádání Vám rovněž zajistíme i konstrukce zámečnické či konstrukce pro technologie.