Laserové skenování

3D Laserové skenování je nejmodernější technologie na vysoce přesné zaměření reálných objektů. Výsledkem skenování je mračno bodů (point cloud), které představuje trojrozměrný obraz nasnímaných objektů a složitých tvarů.

Zaměření staveb 3D scanem

Tato technologie má široké uplatnění a dají se jí měřit různé objekty. Laserové skenovaní je využívané v stavebnictví velmi často. Ve většině případů jde o zaměření budov, ocelových konstrukcí, technologických celků a technického zařízení budov (potrubí s armaturami, vzduchotechnika, kabelové trasy, osvětlení).

Využití je různorodé. Přestavba průmyslových budov na nové bytové jednotky, statické přepočty ocelových konstrukcí, kontrola přesnosti výstavby budov pro potřeby osazení fasádních desek, umístnění nových technologických celků do již existující výroby, kde vzniká riziko kolizí a podobně. 

Použití laserového skenovaní ve stavebnictví

 • dokumentace existujícího stavu budov
 • dokumentace ocelových konstrukcí
 • dokumentace technologických celků
 • dokumentace potrubních mostů
 • zaměření aktuálního stavu dopravních staveb (mosty, cesty, tunely, terény, aj.)
 • analýza přehybových konstrukcí, kontrola deformací průmyslových nádrží
 • tvorba 2D a 3D výkresové dokumentace aktuálního stavu (as built)
 • kontrola přesnosti počasí výstavby budov a ocelových konstrukcí

Co získá zákazník

 • přesný strukturovaný 2D resp. 3D CAD model v požadovaném formátě (dwg, dxf, dgn, step, sdnf, parasolid, jt, obj, skp, aj.)
 • dokumentaci k projektu v podobě 2D PDF resp. 3D PDF
 • vygenerované prezentační fotografie pro potřeby prezentací (jpg, png, tiff., aj.)
 • kompletní sadu laserových skenů (fws, pts, ptx …) s bezplatným prohlížečem
 • laserové skeny ve formátě html pro potřeby virtuálních přehlídek