VŠB -TUO MENZA

Jedná se o menzu vysoké školy Báňské v Ostravě. Fasáda je složená z bondových desek o ploše cca 3 000 m2 z materiálu Stack Bond, které mají obdélníkový tvar. Zde byla vypracována realizační dokumentace pro realizační firmu.

Služeb společnosti Faciata Projekt s.r.o. jsme využili na zakázce rekonstrukce Menzy VŠB v Ostravě. Faciata projekt nám zpracovala kompletní projekt provětrávané fasády, na základě kterého jsme pak zakázku úspěšně zrealizovali. V případě potřeby pomoci s přípravou dalších projektů v budoucnu víme, že se na Faciatu můžeme zase obrátit.

Další projekty

Alzheimer centrum v Ostravě

Výstavba samostatně stojícího objektu rozděleného na jednopodlažní ubytovací část a dvoupodlažní administrativně-technickou část. Alzheimer centrum je v Ostravě a fasáda je tvořena perforovanými kazetami.

STK Poruba

V Ostravě – Porubě stojí stanice technické kontroly, která slouží veřejnosti. Objekt je složený z kompozitních bondových obkladů. Projekce i když menšího objektu, byla náročnější z důvodu větší profilace stavby.

Nemocnice nové generace v Bratislavě

Výstavba nemocnice je navržená na „zelené louce“, v lokalitě Bory v Bratislavské. Vlastní objekt nemocnice je navržen jako monoblok, šestipodlažní, s horizontálně oddělenými provozy. Objekt má jedno podzemní, čtyři plnohodnotné nadzemní…