Nemocnice nové generace v Bratislavě

Výstavba nemocnice je navržená na „zelené louce“, v lokalitě Bory v Bratislavské. Vlastní objekt nemocnice je navržen jako monoblok, šestipodlažní, s horizontálně oddělenými provozy. Objekt má jedno podzemní, čtyři plnohodnotné nadzemní podlaží a ustupující páté nadzemní podlaží.
Tvar objektu je v úrovni 1.pp až 2.np tvořen cca čtvercovým půdorysem o délce strany cca 100 mm. Z této hmoty vystupují v úrovni 3.np až 5.np křídla jednotlivých lůžkových oddělení, orientovaných podélnou osou ve směru východ-západ. Toto řešení zajišťuje poměrně nestandardní vzhled nemocnice a zvyšuje jeho atraktivitu. Objekt evokuje obraz futuristického objektu, který může být definovaný, jako nový symbol další generace zdravotní péče na Slovensku.
Součástí nemocnice je i heliport, venkovní, přistávací plocha pro záchrannou vrtulníkovou službu, který je umístěný nad úrovní 5.np.

Další projekty

Alzheimer centrum v Ostravě

Výstavba samostatně stojícího objektu rozděleného na jednopodlažní ubytovací část a dvoupodlažní administrativně-technickou část. Alzheimer centrum je v Ostravě a fasáda je tvořena perforovanými kazetami.

Věžový vodojem v Ohrazenici

V obci Ohrazenice v Českém ráji tvoří dominantu 30 metrů vysoký věžový vodojem, který tvarem připomíná trofej pro fotbalového mistra světa. Podoba věže se dá vyložit také jako tryskající…

Harfa Design Residence (Praha 9)

Jedná se o rezidenční dům v Praze s nápaditou a neotřelou fasádou, která vyniká zejména rozehranými žlutými obdélníkovými rámy, fasáda je dále tvořená z prosklených hliníkových výplní a meziokenních bondových desek.