Nemocnice nové generace v Bratislavě

Výstavba nemocnice je navržená na „zelené louce“, v lokalitě Bory v Bratislavské. Vlastní objekt nemocnice je navržen jako monoblok, šestipodlažní, s horizontálně oddělenými provozy. Objekt má jedno podzemní, čtyři plnohodnotné nadzemní podlaží a ustupující páté nadzemní podlaží.
Tvar objektu je v úrovni 1.pp až 2.np tvořen cca čtvercovým půdorysem o délce strany cca 100 mm. Z této hmoty vystupují v úrovni 3.np až 5.np křídla jednotlivých lůžkových oddělení, orientovaných podélnou osou ve směru východ-západ. Toto řešení zajišťuje poměrně nestandardní vzhled nemocnice a zvyšuje jeho atraktivitu. Objekt evokuje obraz futuristického objektu, který může být definovaný, jako nový symbol další generace zdravotní péče na Slovensku.
Součástí nemocnice je i heliport, venkovní, přistávací plocha pro záchrannou vrtulníkovou službu, který je umístěný nad úrovní 5.np.

Další projekty

VŠB -TUO MENZA

Jedná se o menzu vysoké školy Báňské v Ostravě. Fasáda je složená z bondových desek o ploše cca 3 000 m2 z materiálu Stack Bond, které mají obdélníkový tvar.

Hotel Stage

Nově otevřený lifestylový STAGES HOTEL Prague. Ubytování v moderním designovém hotelu, který nabízí 300 pokojů. Hotel se nachází u O2 arény. Jeho fasáda se skládá z prosklených LOP částí a provětrávané fasády…

Valeo v Rakovníku

Jedná s o novou výstavbu haly firmy VALEO v Rakovníku, která je složená ze sendvičových panelů a modulárního systému Q-BISS, který se vyznačuje větší technickou náročností.