Valeo v Rakovníku

Jedná s o novou výstavbu haly firmy VALEO v Rakovníku, která je složená ze sendvičových panelů a modulárního systému Q-BISS, který se vyznačuje větší technickou náročností.

Potvrzuji tímto spolupráci se společností Faciata na projektu novostavby Haly 6 pro společnost Valeo v Rakovníku. Společnost Faciata zpracovala projektovou dokumentaci obvodového pláště haly včetně řešení fasády administrativní budovy ze systému Qbiss od výrobce Trimo. Pracovníci společnosti Faciata prokazovali po celou dobu profesionální přístup k řešení této problematiky a spolupráce s nimi byla výborná. Výsledkem je moderní výrobní hala s administrativní budovou s reprezentativní architekturou.

Další projekty

STK Poruba

V Ostravě – Porubě stojí stanice technické kontroly, která slouží veřejnosti. Objekt je složený z kompozitních bondových obkladů. Projekce i když menšího objektu, byla náročnější z důvodu větší profilace stavby.

Harfa Design Residence (Praha 9)

Jedná se o rezidenční dům v Praze s nápaditou a neotřelou fasádou, která vyniká zejména rozehranými žlutými obdélníkovými rámy, fasáda je dále tvořená z prosklených hliníkových výplní a meziokenních bondových desek.

Alzheimer centrum v Ostravě

Výstavba samostatně stojícího objektu rozděleného na jednopodlažní ubytovací část a dvoupodlažní administrativně-technickou část. Alzheimer centrum je v Ostravě a fasáda je tvořena perforovanými kazetami.