Valeo v Rakovníku

Jedná s o novou výstavbu haly firmy VALEO v Rakovníku, která je složená ze sendvičových panelů a modulárního systému Q-BISS, který se vyznačuje větší technickou náročností.

Potvrzuji tímto spolupráci se společností Faciata na projektu novostavby Haly 6 pro společnost Valeo v Rakovníku. Společnost Faciata zpracovala projektovou dokumentaci obvodového pláště haly včetně řešení fasády administrativní budovy ze systému Qbiss od výrobce Trimo. Pracovníci společnosti Faciata prokazovali po celou dobu profesionální přístup k řešení této problematiky a spolupráce s nimi byla výborná. Výsledkem je moderní výrobní hala s administrativní budovou s reprezentativní architekturou.

Další projekty

Nemocnice nové generace v Bratislavě

Výstavba nemocnice je navržená na „zelené louce“, v lokalitě Bory v Bratislavské. Vlastní objekt nemocnice je navržen jako monoblok, šestipodlažní, s horizontálně oddělenými provozy. Objekt má jedno podzemní, čtyři plnohodnotné nadzemní…

Alzheimer centrum v Ostravě

Výstavba samostatně stojícího objektu rozděleného na jednopodlažní ubytovací část a dvoupodlažní administrativně-technickou část. Alzheimer centrum je v Ostravě a fasáda je tvořena perforovanými kazetami.

VŠB -TUO MENZA

Jedná se o menzu vysoké školy Báňské v Ostravě. Fasáda je složená z bondových desek o ploše cca 3 000 m2 z materiálu Stack Bond, které mají obdélníkový tvar.